Henrik Der Minassian

portrety4

Henrik der Minassian (narozen 1968) studoval na Art Academy in Trondheim. www.kit.ntnu.no
Jako umělec pracoval s videem, animací, programováním a dalšími digitálními médii.

Pracoval jako produkční a později kurátor ve  Färgfabriken, Center for contemporary art & architecture ve Stockholmu, Švédsko mezi lety 1998 a 2001. www.fargfabriken.se

Pracoval jako produkční výstav ve Kunstnernes Hus (dům umění) v Oslu mezi lety 2002 a 2005.
www.kunstnerneshus.no

Od roku 2005 je  ředitelem pro umění a architekturu, kde působí jako kurátor a produkční výstav, workshopů, debat a diskusí o současném umění a architektuře. www.r-o-m.no