o projektu

ARTSCAPE NORWAY

přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku

Projekt je financován z Fondu EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Projekt se koná pod záštitou J. E. Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v Praze.

Mezinárodní projekt, který pomocí média fotografie, dokumentu a videoartu představí výtvarné aspekty uměleckých děl a drobné architektury, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru.

idea/

  • prezentace ojedinělého přístupu využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Norska
  • fotografie jako zprostředkující a komunikační médium

citlivý dialog umění a krajiny
kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody
architektura jako součást umění.. jako umělecký artefakt..nová estetická funkce
architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou
putování za uměním a krajinou- jiný pohled na krajinu

Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy (NTO) jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o Site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality. NTO se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku:

„nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“.

cíl projektu/

mezinárodní spolupráce v rámci využití současného umění v rámci rozvoje společnosti, přenesení zkušeností do českého kulturního kontextu