Snøhetta / ARCTIC NORDIC ALPINE / S krajinou v dialogu

Snøhetta / ARCTIC NORDIC ALPINE / S krajinou v dialogu

PROJEKT

Projekt Arctic Nordic Alpine v Praze představí moderní architekturu v dramatickém podnebí, převážně v Norsku a od norských architektů. Výstava se bude konat od srpna do října 2021 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera a bude doprovázena bohatým doprovodným programem, včetně přednášky norského zástupce projektu. Zástupce ateliéru Snøhetta tento projekt představí v rámci cyklu přednášek v Galerii Jaroslava Fragnera a také uvede dvě přednášky pro vysoké školy (České vysoké učení technické v Praze a Technické univerzity v Liberci). Původní projekt s názvem Arctic Nordic Alpine se věnuje současné architektuře v náročných klimatických podmínkách a sleduje vlivy, které mohou mít architektonické intervence na regiony s extrémními klimatickými podmínkami. Výstava představuje průkopnické projekty mezinárodně uznávaného architektonického a designového studia Snøhetta z Norska.  Výstava byla koncipována a navržena společností Snøhetta, která v minulosti mnohokrát s Galerií Jaroslava Fragneraspolupracovala, zejména na projektu Artscape Norway, podpořeném také agenturou EEA. Projekt je dalším krokem v kontinuální propagaci norské architektury v České republice ze strany Galerie Jaroslava Fragnera.

SNØHETTA

Snøhetta již více než 30 let navrhuje jedny  z nejvýznamnějších veřejných a kulturních projektů na světě. Ateliér svou kariéru zahájil v roce 1989 oceněným soutěžním projektem na novou knihovnu v Alexandrii v Egyptě, následně se proslavil budovou Národní  opery a baletu v Oslu či  Národním památníku 11. září v New Yorku. Snøhetta navrhuje architekturu, krajinářskou architekturu, interiéry, ale také produktový a grafický design. Po celou dobu od svého vzniku si uchovává svůj transdisciplinární přístup, což dokazuje dlouhá řada realizací, kde jsou krajina a architektura od nejranější možné fáze v souladu. Snøhetta je v současné době zapojena do řady projektů v Evropě, Asii, Oceánii a Americe. Globální práce tak přináší každému designérovi cenný kulturní i ekonomický přehled a vytváří podmínky pro neustále se rozvíjející schopnosti a znalosti ateliéru. Ten dnes zaměstnává 280 lidí a kromě kanceláře v Oslu sídlí její studia také v Paříži, Innsbrucku, New Yorku, Hong Kongu, Adelaide a San Francisku.

VÝSTAVA

Výstava Arctic Nordic Alpine / S krajinou v dialogu se věnuje současné architektuře ve zranitelné krajině a zaměřuje se na vliv, který mohou mít intervence na regiony s extrémními klimatickými podmínkami. Představuje průkopnické projekty mezinárodně uznávané noreské architektonické a designérské kanceláře Snøhetta, včetně hotelu Svart ve Svartisenu, návštěvnického centra na ostrově Svalbard či muzejní čtvrti v Bolzanu. Tyto stavby ilustrují, že architektura může významně přispět ke zmírnění klimatické změny díky udržitelnému přístupu a pomocí inovativních strategií a řešení – v dialogu s krajinou. Výstava, navržená a navržená společností Snøhetta, byla připravena ve spolupráci s berlínskou galerií Aedes a časopisy Zumtobel Lighting a AW Architektur & Wohnen. Při této příležitosti získal ateliér prestižní ocenění AW Architect of the Year 2020.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

Galerie Jaroslava Fragnera poprvé prezentovala architektonické projekty studia Snøhetta v roce 2009, a to u příležitosti výstavy představující českého architekta Martina Roubíka (1949–2008), který patřil k širšímu okruhu zakladatelů tohoto ateliéru světového renomé. V témže roce Snøhetta obdržela Cenu Mies van der Rohe za návrh Opery pro Oslo. Jsem přesvědčen, že osloská Opera byla po Alexandrijské knihovně druhým kruciálním projektem, jenž určil základní principy architektonické tvorby, které jsou pro Snøhettu signifikantní a které umožňují mezioborový diskurz o úloze architektury v současném světě. Budova Opery byla především vnímána jako skulptura, jako ikona nově se proměňujících bývalých doků. Stala se symbolem konverze této industriální lokality, která se za jedno desetiletí proměnila v laboratoř architektury a urbanismu. Opera má však i další rozměr: svou topografií a morfologií započala transformaci tohoto brownfieldu v plnohodnotný veřejný prostor. Kulturní svatostánek jako evangelium transformace sdíleného prostoru. (Je také nutné podotknout, že i vlastní kancelář Snøhetty se nachází právě v jedné z bývalých hal.)

Projekty Snøhetty byly od onoho roku 2009 zastoupeny hned v několika našich výstavách a to především v těch, které se snaží o diskurz o ekologické, zelené či udržitelné architektuře – Zelená Architektura.CZ, Estetika udržitelné architektury, průvodci po udržitelné architektuře v Praze či českých a slovenských horách.  Díky laskavé a opětovné podpoře z norských fondů jsme se věnovali projektům, jimiž jsme mapovali výjimečné architektonické či umělecké počiny v dialogu s norskou krajinou – Artscape Norway, Artscape Iceland a Udržitelná architektura za polárním kruhem. Přitom jsme navázali ojedinělé kontakty s mnoha  norskými architekty, studii a institucemi: Národním muzeem / Muzeem architektury, architektonickou ROM Gallery, nakladatelstvím ARFO specializovaným na architekturu, progresivním Artscape Nordland nebo Norwegian Scenic Routes – výjimečným počinem propojujícím dopravu, udržitelnou turistiku, ochranu přírodního bohatství, umění a architekturu. Tyto projekty představují významnou součást naší činnosti, umožňující seznamovat českou veřejnost s uvažováním o tématu udržitelnosti
z pozice země, která je v celosvětovém měřítku významnou inspirací jak využívat architekturu jako nástroj udržení kvalitního života na modré planetě.

To je hlavním mottem i u výstavy, kterou nám umožnila převzít jedna z předních platforem vystavování architektury, berlínská Galerie Aedes a Aedes Architecture Forum. Mnohokrát tímto děkuji jejich představitelům Kristin Feireiss a  Hansi–Jürgenu Commerellovi, s nimiž jsme se v minulých letech pracovně potkali při uvedení českých repríz Zumtobel Group Award for Sustainability and Humanity in the Built Environment. Děkujeme za finanční podporu EEA grants, velké poděkování také patří společnosti Zumtobel Lighting, která vytvořila pro pražskou reprízu bohatý program zaměřený na dialog s  nastupující generací architektů. Snøhetta spolupracuje s Zumtoblem v Tyrolsku a Vorarlbersku, tedy i v místě, kde byl Zumtobel založen a kde současná architektura hraje významnou roli v celospolečenské debatě o transformaci společnosti v období klimatických změn a při hledání cest kvalitního, udržitelného turismu. Tamní situace nám ukazuje možnosti celosvětového dialogu, a to jak na bázi proměn periferních center, tak v oblasti  transdisciplinárních výzkumů s vědeckými institucemi. Nejen na poli estetiky, ale v podobě komplexního vývoje a spolupráce s akademickou obcí na výzkumu komplikovaných lokalit, jež vyžadují pro svoji ochranu specifické postupy.

Původní koncept výstavy jsme si dovolili doplnit ještě o několik projektů a realizací, které vnímáme jako  důležité pro prezentaci v českém prostředí. Jsou to především typologie tzv. aktivních domů, můžeme říci i „elektráren“,  staveb, které již generují více energie, než potřebují pro svůj provoz. I v tomto segmentu je dnes Snøhetta opět na čele, což nám potvrzují i citáty jednoho ze zakladatelů Kjetila Traedala Thorsena:

„Architektura, jak ji vnímáme, má patrně za úkol vytvořit na Zemi lepší životní prostředí pro lidské i ostatní bytosti,“ prohlásil spoluzakladatel studia Snøhetta Kjetil Trædal Thorsen. „Bez jakýchkoli pochyb musíme pomocí své profesionální sítě kontaktů a vzájemnou spoluprací čelit aktuálním problémům – skutečným problémům, ne nějakým abstraktním výzvám,“ řekl v rozhovoru pro magazín Dezeen. 

Studio Snøhetta také v uplynulém desetiletí dokončilo v konceptu Powerhouse budovy  Powerhouse Kjørbo a Powerhouse Montessori. Komplex Powerhouse Telemark je odpovědí na Thorsenovo varování, že se architekti „musí připravit na katastrofické situace“, s nímž se pojí závazek, že studio bude nadále projektovat jen uhlíkově negativní budovy. To znamená, že tyto stavby vygenerují za dobu své životnosti více energie, než stihnou spotřebovat. „Následujících 10 let se studio Snøhetta hodlá soustředit na budování uhlíkově neutrálního produktového portfolia. Do dvaceti let dosáhneme uhlíkové neutrality u všech projektů.“ 

Věříme, že návštěvníci i čtenáři objeví v projektu ARCTIC NORDIC ALPINE inspiraci. Jednota progresivního designu, architektury, urbanismu a šetrný přístup k přírodě jsou výzvou, na kterou již umíme nalézt odpovědi. Zazní na doprovodných přednáškách, představuje je tato publikace i výstava.

Dan Merta, Praha 2021


Program:

Výstava: 27/8–13/10/2021

Zahájení: 26/8

Úvodní řeč: Jenny B. Osuldsen/ Snøhetta Oslo

Přednáška 26/8 (ČVUT Praha, EAAA 2021): Jenny B. Osuldsen/ Snøhetta Oslo

Přednáška 16/9 (GJF): Patrick Lüth/ Snøhetta Innsbruck

Přednáška 10/21 (TU Liberec): Jette C. Hopp/ Snøhetta Oslo


Jenny B. Osuldsen/ Snøhetta Oslo

Krajinářská architektka a partnerka ve slavném norském ateliéru Snøhetta Jenny B. Osuldsen. Od roku 2014 je profesorkou na Norské univerzitě biologických věd v Ås a hostující profesorkou v magisterském programu v oblasti udržitelného městského designu na univerzitě v Lundu ve Švédsku. Její vystoupení odstartuje první téma konference, kterým je Role architekta. Jenny B. Osuldsen také zahájí výstavu Arctic Nordic Alpine v Galerii Jaroslava Fragnera.

Patrick Lüth/ Snøhetta Innsbruck 

Patrick Lüth řídí Studio Snøhetta v Innsbrucku od roku 2011. V roce 2005 po studiu architektury v Innsbrucku začal jako stážista v kanceláři v Oslu, kde se zúčastnil mnoha mezinárodních architektonických soutěží a některých z nejslavnějších projektů Snøhetty. Studio Innsbruck rozšířil na kancelář s přibližně 30 zaměstnanci. Je mimo jiné zodpovědný za inovativní budovu pro výrobu a kreativní spolupráci Swarovski „Crystal Worlds Evolution“ a Manufaktur, studii nové muzejní čtvrti v Bolzanu, hlavní plán nové městské čtvrti v Budapešť, přestavbu sídla staré tabákové továrny ve Veroně či pro hotelové a turistické projekty.

Jette C. Hopp/ Snøhetta Oslo

Ve Snøhetta pracuje od roku 2005, má rozsáhlé zkušenosti s komplexními jak norskými, tak mezinárodními projekty, pravidelně přednáší na konferencích a univerzitách. Byla vedoucí týmu pro stavbu muzea Dharhan v Saúdské Arábii nebo Norské národní opery v Oslu. Vedla hlavní mezinárodní projekt se zaměřením na udržitelnost: Astana Expo 2017 „Future Energy“ v Kazachstánu, Lingkong Soho Shanghai, Elbtower v Hamburku, v Norsku pak v Norsku inovativní environmentální projekty jako Powerhouse One Trondheim a Powerhouse Kjørbo Sandvika, což je první energeticky pozitivní budova na světě.