ARTSCAPE ISLAND

Bilaterální projekt Artscape Island je pokračováním aktivity Galerie Jaroslava Fragnera při mapování přesahů výtvarného umění do architektury a krajiny zemí donorských států EEA grants.
Podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci.

 

 

cíle/

 • hledání přístupů využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Islandu
 • seznámení se s nástroji, které jsou používány při realizaci projektů
 • seznámení se se zkušenostmi partnerů na Islandu, porovnání se zkušenostmi získaných v rámci projektu Artscape Norway

nástroje/

 • citlivý dialog umění a krajiny
 • kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody
 • architektura jako součást umění, jako umělecký artefakt – nová estetická funkce
 • architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou
 • putování za uměním a krajinou – jiný pohled na krajinu

 

Obohacení kulturní krajiny a veřejného prostoru prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům.

Zapojení současné architektury a vizuálního umění v rozvoji současné postindustriální společnosti směrem k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny.

Site specific instalace – umělecké intervence vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s geniem loci vybraných lokalit. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují krajinu na Islandu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní materií daného místa. Drobná architektura a výtvarné umění jako multiplikátor lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti.

Mezinárodní spolupráce na poli současné architektury a umění v rámci rozvoje společnosti, přenesení zkušeností do českého kulturního kontextu.

Norskočeská spolupráce vznikla během projektu Artscape Norway, která byla taktéž zahájena bilaterálním projektem a setkala se s velkým zájmem jak odborné, tak i laické veřejnosti. Z tohoto důvodu by Galerie Jaroslava Fragnera ráda pokračovala v udržitelnosti projektu a rozšířila ho i na zmapování situace v dalším donorské zemi, Islandu. Je zde domluvena spolupráce s nejvýznamnějšími institucemi a předními architektonickými a krajinářskými ateliéry.

V průběhu tohoto bilaterální projektu budou v partnerské organizaci galerie ROM prezentovány v rámci norskočeské debaty zkušenosti s realizací projektu včetně promítnutí dokumentu Zemí mrazivých vyhlídek, a to za účasti partnerů a i ostatních norských institucí, jejichž činnost byla v projektu Artscape Norway prezentována, a to za spolupráce s velvyslanectvím České republiky v Norsku. Tato debata by měla i nastínit další možnosti spolupráce, například v rámci mezinárodního festivalu věnujícího se krajinářské architektuře – Landscape festival Praha 2018.

Druhou částí této spolupráce bude debata, která se uskuteční v první polovině září v Plzni v rámci Landscape Festivalu Plzeň 2017 za účasti expertů z Islandu a Norska, kde bude možnosti porovnat zkušenosti z těchto dvou zemí a představit je českým kolegům i širší odborné veřejnosti a studentům.

Na základě pozvání od islandských partnerů je připraveno bilaterální setkání se zástupci dalších organizací, kteří seznámí české partnery se situací na Islandu a poskytnou podklady pro zmapování situace v této lokalitě /architektonické intervence, umění v krajině a veřejném prostoru/.

Výsledky budou prezentovány na webu včetně fotodokumentace a krátkého dokumentárního filmu.


 

Diskuze, přednáška, prezentace/
Oslo
6. dubna 2017

 • seznámení partnerů projektu s výsledkem a dopadem projektu Artscape Norway na českou odbornou veřejnost
 • prezentace výsledků workshopu Vítkov – krajina umění
 • projekce dokumentárního filmu Země mrazivých vyhlídek
 • seznámení se situací v ČR – přednášky českých expertů
 • debata o budoucí spolupráci a udržitelnosti projektu

– ROM/ Henrik Minnasian, Jiří Havran
– Norwegian Tourist Routes
– Inghild Karlsen
– KORO
– Arstcape Nordland
– Galerie Jaroslava Fragnera/ Petr Kratochvíl, Dan Merta

 

 


Studijní a dokumentační cesta/
Island
22.–30. června 2017

Reykjavík/

– setkání s partnery
– diskuze o situaci na Islandu, porovnání s Norskem a Českou republikou
– prezentace drobné architektury a současného umění na Islandu
– návštěva architektonických intervencí v Reykjavíku, Keflavíku a okolí

instituce a partneři/

The Cultural Heritage Agency of Iceland, Reykjavik Art Museum, Studio Granda

další instituce a lokality/

Museum of Design and Applied Art, Torg í biðstöðu, Meanwhile projects, The Lighthouse Village
okolí Reykjavíku, Keflavík, Thorlakshofn, Háholt, Mosfellsbær

další destinace/

Borgarnes, Blonduos, Hofsós, Akureyri, Bifrost, Egilsstaðir + východní část Islandu
Arborg, Laugarvatn, Nesjavellir

 

Reykjavík /

Iceland Nature /

Artscape /

 


Mezinárodní konference ARTSCAPE/
11. září 2017
10:00–17:00

 

ČESKÁ REPUBLIKA – ISLAND – NORSKO

Umělecké a architektonické intervence do krajiny a veřejného prostoru na Islandu, Norsku a v České republice. Určeno pro profesionály a studenty z oboru: architektura, urbanismus, krajinářská architektura a pro širokou veřejnost se zájmem o stěžejní témata Landscape festivalu.
Bilaterální Česko-norsko-islandská konference.

 

Program konference

moderuje/ DAN MERTA

09:30/ registrace

10:00/ Slovo úvodem
IRENA VOSTRACKÁ
ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně/ CZ

10:15/ O projektu ARTSCAPE
DAN MERTA
ředitel Galerie Jaroslava Fragnera/ CZ

10:30/ Veřejný prostor nebo Společné místo
ROMAN BRYCHTA
Projektil architekti/ CZ

11:00/ Smysl městského veřejného prostoru a jeho artikulace uměleckým dílem
PETR KRATOCHVÍL
historik architektury, Ústav dějin umění AV CR, FUA TUL/ CZ

11:30/ On the Landscape of Iceland
HERMANN GEORG GUNNLAUGSSON
krajinářský architekt/ IS

12:00/ SO BE IT
MARGRÉT HARDARDÓTTIR; STEVE CHRISTER
Studio Granda/ IS

12:45–14:15/ MEDIATED MOTION IN THE LAVA FIELD
Promítání dokumentu o islandské krajině, architektuře a umění, který vznikl za podpory grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska

pauza na oběd

14:15/ Co přináší Nová zelená úsporám
VÁCLAV LAXA
zástupce Státního fondu životního prostředí

14:30/ Lost in Nature
EINAR JARMUND
Jarmund Vigsnaes Arkitekter/ NO

15:15/ Léčba krajiny
KLÁRA SALZMANN
krajinářská architektka/ CZ

15:45–16:00/ odpolední pauza

16:00/ Postindustriální krajina a umění
DAGMAR ŠUBRTOVÁ & RADOSLAVA SCHMELZOVÁ
výtvarná umělkyně a teoretická umění/ CZ

16:30/ debata

 

Registrace na konferenci: hana@landscape-festival.cz

Reprezentační sály Secese v areálu Plzeňského Prazdroje

 

Součástí konference
► tlumočení do českého jazyka
► komentovaná procházka areálem  Plzeňského Prazdroje – pořádá spolek Pěstuj prostor
► občerstvení

 

VSTUP ZDARMA

Konference je součástí projektu Artscape Island, který je financován z Fondu EHP a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

 


ISLAND, ARCHITEKTURA LÁVY A GEJZÍRŮ & GRÓNSKO/
13. prosince 2017
od 19:00 v Galerii Jaroslava Fragnera

Prezentace mezinárodního projektu Artscape Island.
Přednáška Dana Merty spojená s promítáním fotografií Jiřího Havrana
a oficiální premiérou dokumentárního filmu Mediated Motion in the Lava Field (Jiří Straka + Dan Merta).

 

 


 

PARTNEŘI PROJEKTU/

ROM
Reykjavík Art Museum
Studio Granda