NORDIC ARCTIC / UDRŽITELNÁ ARCHITEKTURA ZA POLÁRNÍM KRUHEM

Výstava NORDIC ARCTIC nabízí přesah do výtvarné sféry – architektura a zásahy do krajiny jsou totiž prezentovány formou fotografické výstavy doplněné o videodokumenty. Hlavní sál galerie přináší kontemplativní vizuální záznamy staveb a krajiny optikou v Oslu žijícího fotografa Jiřího Havrana, který se tomuto tématu věnuje více než 20 let. Jako autor či spoluautor připravil také řadu publikací věnujících se tématu dialogu skandinávské krajiny a architektury, jak historické (např. objemná edice knih mapujících specifika norské sakrální architektury od středověku po současnost), tak soudobé (dlouhodobě spolupracuje s předními norskými architekty a institucemi). Osobitá poetika Havranových fotografií nabízí ojedinělý záznam proměny romantických, ale i velmi klimaticky drsných, lokalit za polárním kruhem v dialogu s turistickým ruchem. 

Jedním ze základních motivů se stává stále sílící diskuze nad úlohou udržitelné architektury v rámci adaptace na klimatické změny. Výstava dokumentuje vzorové příklady jak v rámci udržitelnosti krajiny po stránce environmentální, tak ve vztahu k sílícímu náporu turistů do exponovaných krajinných celků. Ukazuje možné strategie odborných institucí v Norsku, Švédsku, Islandu nebo Dánsku. Ukázkovým příkladem je ojedinělý systém spolupráce expertů z mnoha odvětví s norskými i světovými architekty během kontinuálního projektu Národních turistických tras (https://www.nasjonaleturistveger.no/). Kreativita a inovace s pokorným přístupem k materii exponované krajiny se staly vzorem pro další země (včetně Islandu) při vytváření turistické infrastruktury při ochraně výjimečných krajinných celků. 

Další rovinou, vedle turistické infrastruktury, je představení větších staveb, které sehrávají ve skandinávské arktidě  významnou roli kulturně-společenských center a  jsou epicentry společenského života sídel za polárním kruhem.  Můžeme jmenovat konkrétní stavby – Katuaq Culture Centre Nuuk, Sarakulturhus Skellefteå, UNIS – University Centre in Svalbard nebo Hof Cultural & Conference Centrum Akureyri, v širším záběru města jako „Paříž severu“ či „brána do Arktidy“ jak je nazýváno sídlo nejseverněji ležící university na světě, město Tromsø, které je vzorovým příkladem kulturně-společenské infrastruktury, jež vede dialog s historickým odkazem včetně revitalizace bývalých doků a dalších průmyslových areálů. Druhým představeným urbánním celkem je hlavní město souostroví Špicberky – Longyearbyen – se svojí hornickou tradicí i transformací díky arktického výzkumu, ale i turistických expedic, které se propisují do nové tváře města. Jiří Havran zachytil i ojedinělou architektonickou atmosféru ruského bývalého hornického města Pyramiden, které nám umožňuje se vrátit do dob ne tak dávno minulých.  

Výstava rovněž v druhé části prezentuje také inovativní realizace i projekty, které ukazují širokou škálu architektonických konceptů předních skandinávských ateliérů – BIG, Dorte Mandrup, Henning Larsen, Snøhetta, White Arkitekter, Jensen & Skodvin ArchitectsReiulf Ramstad Arkitekter, Rintala Eggertsson Architects nebo Einar Jarmund & Co a dalších. Mnoho z těchto staveb a objektů získalo různá ocenění a staly se základním portfoliem pro odbornou diskuzi napříč vědeckými obory a institucemi včetně univerzit.

Důležitou součástí projektu je setkání odborníků z Norska a České republiky a diskuze nad možnostmi jak prezentovat širší veřejnosti strategické cíle pro vývoj udržitelné architektury v klimaticky a turisticky zatížených lokalitách českých hor, kam již za poledních pár let proniká i současná kvalitní architektura. Během konání výstavy se uskuteční cyklus přednášek a debat odborníků z oblasti architektury, umění, přírodovědného výzkumu i cestovatelských expedic do polárních krajin.  V rámci spolupráce s Fakultou umění a architektury Technické university v Liberci se na konci září uskuteční pod vedením světově uznávaného architekta Dagura Eggertssona (Rintala Eggertsson Architects) studentský workshop.

Na závěr výstavy bude vydána publikace, která bude i záznamem dlouhodobé spolupráce GJF s norskými a skandinávskými institucemi a autory. 

Vystavující architekti: 70°N arkitektur • ANDERSEN & SIGURDSSON ARCHITECTS • Arkitema • Asplan Viak • Basalt Architects  • BIG • Biotope • Code arkitektur • Dorte Mandrup • Einar Jarmund & Co • Henning Larsen • Jensen & Skodvin Architects • Joar Nango • LPO Arkitekter • Manthey Kula Architects • MORFEUS arkitekter • Uffe Black Nielsen • Peter Zumthor & Partner • PUSHAK • Reiulf Ramstad Arkitekter • Rintala Eggertsson Architects • Schmidt Hammer Lassen Architects • Skapa • Snøhetta • Steven Holl Architects • Tham & Videgård Arkitekter • The Oslo School of Architecture and Design (AHO) • Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter • White Arkitekter 

Fotograf Jiří Havran žije v Norsku od roku 1974, fotografování architektury se věnuje od roku 1989. Kromě volné tvorby a uměleckých projektů v Norsku i zahraničí vydal na čtyři desítky publikací ve svém nakladatelství ARFO.  V ČR vystavoval v Městské galerii v rodných Teplicích (1991) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (2012, výstava a publikace from architecture). S GJF dlouhodobě spolupracuje na projektech věnovaných severské architektuře, umění a udržitelnosti (Artscape Norway, Artscape Iceland).

Prezentované stavby a projekty/

Island/

Visitor Centre Borgarfjordur Eystri 

Húsavík Sea Bath

Vök

Norsko/

Svalbard Science Centre

Svalbard Global Seed Vault

Norwegian Scenic Routes – Lofoten, Andøya, Senja

Tromsø Public library and City Archives

Fleinvær Refugium

Svart Hotel

The Whale

Arctic University Museum of Norway

Švédsko/ 

Kiruna Recolation

Treehotel

Sara Kulturhus

Grónsko/

Ilulissat Icefjord Centre

Katuaq Cultural Centre

Greenland National Gallery of Art

Doprovodný program 

8. 9. / debata / GJF

Jiří Havran, Martin Fojtek (Galerie Fotografic), Dan Merta

29. 9. – 1.10. / studentský workshop / FUA TUL

Dagur Eggertsson (Rintala Eggertsson Architects), Jan Tyrpekl

debaty a přednášky v GJF

Jan Mach (mjölk)

Dalibor Hlaváček (FA ČVUT)

Marie Šabacká (polární ekoložka)

Epos 257 (umělec)

Zdeněk Lyčka (Arktický festival)

Karel Wolf (festival Kolem světa)

Výstava se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Podpořily ji Fondy EHP a Norska, partnerem výstavy je Fakulta umění a architektury Technické university v Liberci. 

Mediálními partner výstavy jsou Festival arktické a české kultury a vědy a cestovatelský festival Kolem světa

Projekt navazuje na dlouhodobou strategii Galerie Jaroslava Fragnera a spolku Architectura při hledání východisek využití současné architektury jako významného faktoru při zachování kvality exponované krajiny nebo veřejného prostoru urbánních struktur. Navazuje na projekty týkající se ekologické architektury a zapojení umění do zkvalitnění městského veřejného prostoru, které byly v minulosti  připraveny ve spolupráci s partnery ze Skandinávie (např. Artscape Norway, Artscape Island, Arctic Nordic Alpine – In dialog with Landscape), a to za podpory fondů EHP a Norska. Velmi důležitým aspektem této aktivity je hledání vhodných nástrojů pro diskuzi o udržitelném turismu v rámci cirkulární ekonomiky.

Tato bilaterální aktivita má přesah do výtvarné sféry a to prezentací tématu pro širší veřejnost formou fotografické výstavy, která bude doplněna videoprojekcemi.

Bilaterální spolupráce má za úkol rozvinout diskuzi nad úlohou udržitelné architektury v rámci adaptace na klimatické změny. Nabídne možnosti prezentace vzorových příkladů jak v rámci udržitelnosti krajiny po stránce environmentální, tak ve vztahu k sílícímu náporu turistů do exponovaných krajinných celků. Důležitou součástí je setkání odborníků z Norska a České republiky a diskuze nad možnostmi jak prezentovat širší veřejnosti strategické cíle pro vývoj udržitelné architektury v klimaticky a turisticky zatížených lokalitách.

program iniciativy/

►bilaterální cesta/květen 2022

setkání s norskými experty a partnery v Oslu/

ARFO – Jiří Havran

Snohetta –Kjetil Trædal Thorsen, Jette Hopp

Rintala Eggertsson – Dagur Eggertsson

Navštívené instituce – DogA, ROM, Muzeum architektury

Setkání s partnery a diskuze nad hlavním tématem projektu.

Výběr architektonických projektů a realizací, které budou představeny na výstavě, 

a diskutovány v rámci přednášek a debaty během výstavy, která se uskuteční v rámci Landscape festivalu Praha 2022.

►bilaterální cesta/červenec 2022

Bilaterální cesta za účelem je pořízení fotodokumentace Jiřím Havranem a možná setkání s reprezentanty dokumentovaných institucí ve vybraných lokalitách.

Tromsø/UIT – The Arctic University of Norway

Bodø/ studio Rintala Eggertsson

Svalbard/ Longyearbyen

Svalbard Science Centre, Svalbard Global Seed Vault

Svalbard Museum, Kunstahall Svalbard, Gallery Svalbard

Lofoten/ Norwegian Tourist  Routes

Kawi Factory – umělecká platforma

► výstava/září, říjen 2022, Galerie Jaroslava Fragnera

kurátor – Dan Merta, Jiří Havran

obsah – fotodokumentace realizací, prezentace budoucích projektů – návrhy, videoprezentace

finální obsah konzultován s odborníky při první bilaterální cestě / veřejné stavby, turistické stavby včetně zázemí na norských turistických trasách, infrastruktura a městský design

za podpory/